Werkplaats 4: Politieke processen

Op het programma stonden onder meer Jan Dirk Pruim, Ineke Smidt en Sandra Butter.

NB: zie van de sheets die Jan Dirk heeft getoond onder meer dia’s 5 en 6: een mooie opmaat naar het programma van Workshop 3 die, aldus de brochure, in het teken staat van “meervoudig vertellen” en waarin ook tellen en categoriseren als onderwerp langskomen.