Afwezigheid

Graag roepen we een spelregel in herinnering die we met iedereen in de intake hebben besproken: “intekenen is meedoen”. De data van workshops en werkplaatsen zijn ruim van tevoren bekend en we gaan er dan ook van uit dat je er bent, ziekte en andere calamiteiten daargelaten. Drukte is geen goed excuus, tenzij met zwaarwegende redenen omkleed. Mocht het niet anders kunnen dan dat je je voor een activiteit afmeldt, doe dat dan niet kort van te voren, uit respect voor collega’s en andere betrokkenen. En houd er rekening mee dat je collega’s wellicht wél voor de leergang hebben gekozen en daar andere afspraken / claims voor hebben afgezegd.

En als laatste opmerking hierover: laat niet alleen Gert en Marie-Josée, maar ook je collega’s weten, als je er onverhoopt een keer niet bent…

Omgaan met belangentegenstellingen

De vragenlijst van Thomas-Kilmann is een instrument van zelfrapportage. Dat wil zeggen: je rapporteert ermee, hoe jij denkt dat je met belangentegenstellingen omgaat en dus niet per se, hoe je dat daadwerkelijk doet of hoe anderen dat ervaren. Het betekent ook, dat jij eigenaar bent van de uitkomsten. Vind je dat het heel anders zit, be our guest.

Hier vind je een documentje met wat achtergrond bij mogelijke uitkomsten.

Werkvormen

We deden de graphic jam – een werkvorm die je, met vele andere, vindt op de site van David Gray c.s. en die buitengewoon geschikt is om samen moeilijke begrippen in kort bestek te verhelderen.