Huiswerk

  • De ODAT’jes over de graag uiterlijk 13 april naar Gert, en in 16-voud meenemen naar Nijkerk.
    (Over ODAT’jes hier wat achtergrond en een invulvel.)
  • Stuur je autobio naar Gert. Lees de autobio’s van de collega’s. Welke rode draden zie je in de leervragen?
  • Lees uit Draagvlak en Draagkracht de hoofdstukken 2 en 3.

Een leergang als setting van werkend leren

Onderzoek wijst uit dat een professional, na het voltooien van universitaire of beroepsopleiding, zich het sterkst ontwikkelt en het meeste leert in het contact met collega’s en peers. Wij zien daarom PPP als een setting van werkend leren. Zo’n setting heeft een aantal uitgangspunten en spelregels. Die staan hier op een rijtje (NB: niet uitgedeeld of behandeld!).

Professional

Een fundamenteel uitgangspunt in PPP is dat je je als professional tot processturing wenst te verhouden. Een professionele opstelling stelt eisen je vermogen tot reflectie. Kun je luisteren naar jezelf terwijl je luistert? En terwijl je praat? Hoe goed slaag je erin, bedoeling en effect van je handelen te laten samenvallen?

Processturing

Procesmanagement is een ruimte en verbinding scheppende activiteit, gericht op het totstandbrengen van draagvlak en draagkracht bij personen en partijen, om doelen dichterbij te brengen en resultaten te behalen. We onderscheiden drie aangrijpingspunten voor processturing: ideeontwikkeling, het obstakelvrij maken van klussen en het organiseren van besluitvorming. Hier vind je een aantal praktijkvoorbeelden bij deze aangrijpingspunten.

Diagnostiek

We hebben de Quick Scan gebruikt als samenvattend en makkelijk te gebruiken instrument om de proceselementen in je klus op te sporen. Daar liggen de volgende hulpmiddelen onder:

  • De Zeef:is het idee achter de klus een bekend en bewezen idee? Is het netwerk van personen en partijen eromheen voorspelbaar? Is de besluitvorming gericht? De formule luidt: 1 x on = proces(sturing).
  • Aan een klus ligt een opdracht of een contract ten grondslag. Beide zijn in wezen een beschrijving van het evenwicht tussen de tijd die je ervoor hebt, de middelen die je erbij inzet en de kwaliteit die je moet opleveren. Dat evenwicht kan door allerlei omstandigheden verstoord raken waardoor tijd en energie als in een Bermudadriehoek verdwijnen. De vraag is waar de verstoring begon – tijd, middelen, kwaliteit? – en waar het nieuwe evenwichtspunt ligt.